Հաշվետվություն

File (2) Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Naxahasiv_dproc dektember naxah_naxadpr dektember եռամսյակ դպրոց (2) եռամսյակ նախակրթարան (1)

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 01.01.2018թ.-01.10..2018թ.

File (2) File

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն01.01.2018թ.-01.07.2018թ.

Հաշվետվություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա

Հիմնական Հրաման Միջնակարգ Տարրական

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Ընդունելության հայտարարություն

Աշակերտների թիվը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (2)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախահաշիվ

նախահաշիվ նախահաշիվ (2) նախահաշիվ (3)

Նախահաշիվ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն (2) Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2017թ.-31.12.2017թ.

File (2) Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն

Բյուջե:Խորհրդի որոշում:

2018թ. նախնական բյուջե (2) Խորհրդի արձանագրություն

Հաշվետվություն

Բյուջեի նախագիծ

2018_naxnakan_byuje (2)

Չդասակարգված