Հաշվետվություն

File (2) Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Naxahasiv_dproc dektember naxah_naxadpr dektember եռամսյակ դպրոց (2) եռամսյակ նախակրթարան (1)

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

նախահաշիվ նախահաշիվ (2) նախահաշիվ (3)

Նախահաշիվ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն (2) Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 01.01.2017թ.-31.12.2017թ.

File (2) Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

Հաշվետվություն

Բյուջե:Խորհրդի որոշում:

2018թ. նախնական բյուջե (2) Խորհրդի արձանագրություն

Հաշվետվություն

Բյուջեի նախագիծ

2018_naxnakan_byuje (2)

Չդասակարգված