Հաշվետվություն

File (2) Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Naxahasiv_dproc dektember naxah_naxadpr dektember եռամսյակ դպրոց (2) եռամսյակ նախակրթարան (1)

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

Նախահաշիվ

Նախահաշիվ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն

Շաբաթօրյակ Շահումյանի միջնակարգ դպրոցում

Չդասակարգված

Նախահաշիվ

Նախահաշիվ

Նախահաշիվ

Հաշվետվություն(4-րդ եռամսյակ)

Հաշ.4-րդ եռ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն 01.01.2018թ.-01.10..2018թ.

File (2) File

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն01.01.2018թ.-01.07.2018թ.

Հաշվետվություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա

Հիմնական Հրաման Միջնակարգ Տարրական

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Ընդունելության հայտարարություն

Աշակերտների թիվը ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (2)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախահաշիվ

նախահաշիվ նախահաշիվ (2) նախահաշիվ (3)

Նախահաշիվ